Ako riešiť bolesť rýchlo, účinne a bezpečne bez toho, aby sme použili klasický kokteil z domácej lekárničky?

PharmDr. Gabriela Kroupová, Lekáreň AVE Olomouc

Bolesť sprevádza ľudstvo odjakživa. Snaha o jej potlačenie je staršia než medicína sama. Cieľom liečby bolesti je znížiť jej intenzitu na prijateľnú úroveň alebo v ideálnom prípade bolesť u pacienta odstrániť úplne.

Ak trpíme nejakou bolesťou, spravidla si želáme len jedno – aby liek rýchlo zabral, zbavil nás bolesti a bol bez vedľajších účinkov. Česi lieky proti bolesti často nakupujú vo veľkom. Veľkým problémom je potom ich nadužívanie. Napríklad ružových tabliet Ibalginu sa podľa výrobcu ročne vyprodukuje len u nás približne štvrť miliardy. Pre organizmus nie je nič horšie než náhodný „kokteil“ z domácej lekárničky. Znásobí totiž nepríjemné vedľajšie účinky a v tele urobí zmätok.

Bolesť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium bolesti (IASP) definovaná ako „nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená s akútnym či potenciálnym poškodením tkaniva alebo je opisovaná výrazmi takéhoto poškodenia. Zatiaľ čo pri akútnej bolesti hovoríme o bolesti zmysluplnej, plniacej svoju základnú funkciu (upozornenie na možné poškodenie organizmu), bolesť chronická túto svoju funkciu úplne stráca.

V lekárni sa denne stretávame s pacientmi, ktorí riešia bolesť. Zvyčajne si prídu po vybraný liek proti bolesti. Jedným z faktorov ich výberu je veľmi často aj reklama. Otázkou je, či je tento liek pre nich vhodný. Za tarou sa snažíme s pacientom hovoriť, pýtame sa, ako bolesť vyzerá, ako dlho ho trápi, či už vybraný prípravok užíval. Často tak zistíme, že pacienti užívajú pre nich úplne nevhodné analgetiká, ktoré nemajú pri odporučenej dávke adekvátnu účinnosť alebo vzhľadom na okolnosti sú vďaka svojim nežiaducim účinkom a interakciám s užívanými liekmi nevhodné.

Dá sa povedať, že v prostredí lekárne najčastejšie riešime akútnu bolesť, pri ktorej sú vhodné lieky s rýchlym nástupom účinku, so silným efektom a s bezpečným profilom. Na samoliečbu je najvhodnejší paracetamol v dostatočnej dávke (väčšinou 500 mg), prípadne v kombinácii s nesteroidnými analgetikami, napr. Ibuprofenom (v dávke 200 mg). Bohužiaľ, pacienti si veľmi často spájajú paracetamol (napr. Paralen) len so znižovaním teploty, a nie s liekom tlmiacim bolesť, čo nie je dobré. Ako som spomenula vyššie, časté sú bolesti kĺbov, čo je prvý a veľmi silný príznak osteoartrózy. Pacienti dávky liekov proti bolesti často zvyšujú, lebo nemajú dostatočný efekt. Podľa odporučenia je liekom voľby paracetamol. Ja by som sa priklonila ku kombinácii s ibuprofenom ako účinnou látkou, ktorá znižuje prejavy zápalu, opuchu, čím podporuje účinok paracetamolu a nie je potrebné užívať vysoké dávky.

Ďalšou skupinou pacientov sú pacienti s častou bolesťou hlavy. Tí veľmi často užívajú ibuprofen vo vyššej než odporúčanej dávke. Veľkým rizikom je, keď striedajú lieky s rovnakou účinnou látkou (napr. Ibalgin, Nurofen, Brufen…). Ak im nezaberú, siahnu do lekárničky po naproxen (napr. Nalgesin tablety), čím môžu ešte viac prehĺbiť riziko nežiaducich účinkov, hlavne v oblasti tráviaceho traktu.

Hoci my lekárnici ešte nemáme úplne vžité odporučiť liek proti bolesti tvorený kombináciou účinných látok, určite sa prikláňam k voľbe lieku proti bolesti, ktorý bude obsahovať kombináciu dvoch látok v nižšej dávke, než je bežná v monoterapii, ktoré sa môžu navzájom podporovať v účinku a nie je tak nutné podanie vysokých dávok pre adekvátny útlm akútnej bolesti. Tým sa zníži riziko nežiaducich účinkov a zvýši sa teda bezpečnosť a účinnosť tohto lieku.

Preto by som odporučila už spomenutú kombináciu paracetamolu a ibuprofenu. Novinkou na trhu je ich fixná kombinácia: liek Cetalgen tablety, ktorý je vhodný na riešenie akútnej bolesti, na liečbu krátkodobú, bezpečnú a účinnú. Pre viac informácií a vhodnosť použitia Cetalgenu sa spýtajte svojho lekárnika.

PharmDr. Gabriela Kroupová

Cetalgen je liek určený na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. Cetalgen je voľnopredajný liek.